Każdą literaturę podzielono na pojedyncze epoki. I tak mamy do czynienia ze starożytnością, średniowieczem, odrodzeniem, barokiem, oświeceniem, romantyzmem, pozytywizmem oraz innymi. Ułatwia do przede wszystkim zorientowanie się w czytanych pozycjach. Każda bowiem epoka miała swoje dążenia oraz określone cele – polecamy Jan Brzechwa. To naturalnie dzięki takiemu podziałowi wiemy, że jeśli pragniemy poczytać o przemijaniu, najlepsze utwory na ten temat znajdziemy w literaturze baroku. Tam bo niezmiernie interesowano się nieuchronnością śmierci. Stosowanie epok literackich ma jeszcze jeden pozytyw. Dzięki niemu mamy znakomicie posegregowaną literaturę oraz nie jest ona rozrzucona po bibliotekach – przetestuj twórczość Paweł i Gaweł. Przy tak obfitych ilościach książek z rozmaitych dziejów historii było należy zastosować jakiś podział, by ułatwić do nich dostęp każdemu czytelnikowi. Są specjalnie utworzone instytucje, budynki oraz stowarzyszenia, gdzie fachowo możemy zająć się różnymi książkami, czy tomami poetyckimi Halina Poświatowska wiersze. Do najbardziej znanych należą biblioteki. Są to pomieszczenia, w których znajdziemy niezliczone tomy dzieł. Zapisując się do takiej instytucji będziemy mieli z tego tytułu dużo korzyści. Donikąd bowiem nie ma tak licznego zbioru, jak w umyślnie do tego celu przygotowanych gmachach.

Pozostałe artykuły:

Comments are closed.